Thủ tục tham gia bảo hiểm công trình

Thủ tục tham gia bảo hiểm công trình

7:12 chiều
18/Th11/2019
Views

1. Phí bảo hiểm công trình (*)

Phí bảo hiểm công trình phụ thuộc vào các yếu tố sau:

+ Tên, địa chỉ công trình

+ Giá trị công trình

+ Thời gian thi công dự kiến, thời gian bảo hành

+ Thông tin về các công trình lân cận

+ Mức độ rủi ro của công trình

(*) Phí bảo hiểm công trình do tính chất của công trình và thị trường bảo hiểm quyết định, không tuân theo Quyết định 33/2004/QĐ-BTC như trước đây.

2. Thủ tục mua bảo hiểm công trình

Để xây dựng được chương trình bảo hiểm công trình quý khách hàng vui lòng cung cấp các thông tin sau:

+ Tên, địa chỉ công ty

+ Tên, địa chỉ công trình

+ Giá trị công trình

+ Thời gian thi công dự kiến, thời gian bảo hành

+ Thông tin về các công trình lân cận

+ Các thông tin khác (Tùy theo từng công trình sẽ có các thông tin thêm khác nhau)

Trên cơ sở đó, Bảo hiểm Quân Đội (MIC) sẽ xây dựng chương trình bảo hiểm công trình hợp lý gửi quý khách hàng.

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo Quy tắc bảo hiểm của MIC hoặc liên hệ Hotline để được hỗ trợ