bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe MIC bảo vệ toàn diện sức khỏe của bạn. Phạm vi bảo hiểm bao gồm rủi ro tai nạn và ốm đau bệnh tật. Ngoài ra, MIC còn có dòng bảo hiểm các bệnh đặc biệt như bảo hiểm ung thư, bệnh hiểm nghèo. Các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe được chia thành các gói bảo hiểm có mức phí từ thấp đến cao. Phù hợp với mức thu nhập và kế hoạch chi tiêu của nhiều đối tượng khách hàng. Khách hàng có thể tham gia bảo hiểm gia theo cá nhân. Các tổ chức, doanh nghiệp cũng có thể đại diện tham gia bảo hiểm cho các cán bộ nhân viên trong đơn vị của mình nhằm gia tăng phúc lợi và giữ chân nhân viên gắn bó lâu dài