Bảo hiểm tai nạn lao động – Bắt buộc đối với công nhân xây dựng

bảo hiểm tai nạn lao động mic

BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG là loại hình bảo hiểm rủi ro tai nạn trong quá trình làm việc chủ yếu dùng tay chân. Bảo hiểm này được quan tâm đối với những người làm việc trong những môi trường có nguy cơ tai nạn cao như hay phải leo trèo, tiếp xúc với máy móc cơ khí. Mặc dù trong các môi trường như vậy luôn có những quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động. Tuy nhiên, việc sơ suất trong lúc làm việc dẫn đến tai nạn vẫn rất dễ xảy ra. Vậy làm gì để đảm bảo rằng khi không may bị tai nạn, người lao động không phải lo nguồn kinh phí để điều trị. Biện pháp hiệu quả nhất và ít tốn kém nhất là tham gia bảo hiểm.

Rõ ràng là bảo hiểm tai nạn là rất cần thiết đối với những người công nhân lao động. Họ có thể là những người làm việc cố định tại một nhà máy, tiếp xúc và vận hành máy móc. Họ cũng có thể là những người lao động lưu động các tại các công trình, công trường xây dựng cho một công ty xây dựng nào đó. Khi không may họ bị tai nạn, nếu không có bảo hiểm tai nạn, cá nhân người lao động hoặc đơn vị sử dụng lao động sẽ phải tự lo toàn bộ chi phí điều trị tai nạn. Số tiền điều trị các chấn thương do tai nạn không hề nhỏ, nhiều khi bằng công sức cả năm đi làm của người lao động

1. Bảo hiểm tai nạn lao động có bắt buộc không?

Hiểu được tác động nặng nề của tai nạn lao động trong xây dựng cũng như vai trò của bảo hiểm. Ngày 13 tháng 11 năm 2015, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2015/NĐ-CP. Nghị định quy định rõ trách nhiệm bắt buộc tham gia Bảo hiểm tai nạn lao động trong hoạt động đầu tư xây dựng. Cụ thể, Nghị định 119 quy định rõ:

1.1 Quy định về trách nhiệm mua bảo hiểm

Điều 4 (Nghị định 119): Đối tượng phải mua bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Nhà thầu thi công xây dựng phải mua bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường”

1.2 Quy định về thời hạn tham gia bảo hiểm

Điều 5 (Nghị định 119): Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường bắt đầu kể từ ngày thực hiện công việc thi công trên công trường đến hết thời gian bảo hành công trình theo quy định pháp luật. Việc xác định thời hạn bảo hiểm cụ thể đối với người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động”

1.3 Quy định về phạm vi quyền lợi của bảo hiểm

Điều 6 (Nghị định 119): Phạm vi bảo hiểm

Đối với bảo hiểm cho người lao động thi công trên công trường: Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho nhà thầu thi công xây dựng những khoản tiền mà nhà thầu thi công có trách nhiệm bồi thường cho người lao động bị thương tật, chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gây ra thuộc trách nhiệm bảo hiểm”

1.4 Quy định về hạn mức trách nhiệm của bảo hiểm

Về hạn mức trách nhiệm bắt buộc của bảo hiểm tai nạn, trong Nghị định 119 Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện. Ngày 26 tháng 12 năm 2016, Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC trong đó nêu rõ:

Điều 26 (Thông tư 329): Đối tượng bảo hiểm và số tiền bảo hiểm tối thiểu

1. Đối tượng bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là trách nhiệm dân sự của nhà thầu thi công xây dựng đối với người lao động thi công trên công trường theo quy định của pháp luật.

2. Số tiền bảo hiểm tối thiểu trong trường hợp bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường là một trăm (100) triệu đồng/người/vụ”

Như vậy, theo thông tư 329 hướng dẫn thì Nhà thầu thi công xây dựng phải có trách nhiệm mua bảo hiểm tai nạn cho người lao động thi công trên công trường với Số tiền bảo hiểm tối thiểu (Hạn mức trách nhiệm bảo hiểm tối thiểu) là: 100 triệu đồng/người/vụ

2. Ưu điểm khi tham gia bảo hiểm tại MIC

 • Thương hiệu bảo hiểm Quân Đội uy tín
 • Cấp chứng nhận điện tử nhanh chóng, thuận tiện
 • Phí bảo hiểm cạnh tranh, tiết kiệm cho nhà thầu
 • Thời gian tham gia linh hoạt: 3 tháng – 6 tháng – 9 tháng – 1 năm
 • Hotline trực hỗ trợ bồi thường 24/7

3. Phạm vi quyền lợi tại MIC

STT

Phạm vi bảo hiểm

Quyền lợi bảo hiểm

1

Chết/Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn MIC chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

2

Thương tật thân thể do tai nạn

– Với số tiền bảo hiểm từ 1 đến 20 triệutriệu đồng: Chi trả theo các tỷ lệ được quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật;

– Với số tiền bảo hiểm từ 20 triệu đến 100 triệu: Chi trả theo chi phí y tế thực tế hợp lý và chi phí bồi dưỡng 0,1%STBH/ngày điều trị. Tổng số tiền chi trả cho trường hợp thương tật tạm thời không vượt quá số tiền chi trả theo tỷ lệ thương tật quy định trong Bảng tỷ lệ trả tiền thương tật.

3

Trường hợp Người được bảo hiểm bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, trong vòng 1 năm kể từ ngày xảy ra tai nạn Người được bảo hiểm bị tử vong do hậu quả của tai nạn đó, MIC chi trả phần chênh lệch giữa số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng (hay giấy chứng nhận bảo hiểm) với số tiền đã trả trước đó.

4. Mức phí tham gia tại MIC

Đơn vị: đồng

Gói – Hạn mức trách nhiệm

Quyền lợi và Mức phí

Gói 1 – 20 triệu đồng

Quyền lợi tử vong: 20 triệu đồng
Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 20 triệu đồng
Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả tiền theo Bảng tỷ lệ thương tật của MIC
Phí bảo hiểm: 56.000 VNĐ/người/năm

Gói 2 – 30 triệu đồng

Quyền lợi tử vong: 30 triệu đồng
Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 30 triệu đồng
Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế  và chi phí trợ cấp trong thời gian điều trị nội trú (0,1% số tiền bảo hiểm/ngày điều trị) tối đa không vượt quá  số tiền chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật của MIC và số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng
Phí bảo hiểm: 84.000 VNĐ/người/năm

Gói 3 – 50 triệu đồng

Quyền lợi tử vong: 50 triệu đồng
Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 50 triệu đồng
Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế  và chi phí trợ cấp trong thời gian điều trị nội trú (0,1% số tiền bảo hiểm/ngày điều trị) tối đa không vượt quá  số tiền chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật của MIC và số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng
Phí bảo hiểm: 140.000 VNĐ/người/năm

Gói 4 – 80 triệu đồng

Quyền lợi tử vong: 80 triệu đồng
Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 80 triệu đồng
Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế  và chi phí trợ cấp trong thời gian điều trị nội trú (0,1% số tiền bảo hiểm/ngày điều trị) tối đa không vượt quá  số tiền chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật của MIC và số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng
Phí bảo hiểm: 224.000 VNĐ/người/năm

Gói 5 – 100 triệu đồng

Quyền lợi tử vong: 100 triệu đồng
Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 100 triệu đồng
Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế  và chi phí trợ cấp trong thời gian điều trị nội trú (0,1% số tiền bảo hiểm/ngày điều trị) tối đa không vượt quá  số tiền chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật của MIC và số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng
Phí bảo hiểm: 280.000 VNĐ/người/năm
(Là mức bảo hiểm bắt buộc cho công nhân thi công theo quy định của Nghị định 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt đồng đầu tư xây dựng và thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 )

Gói 6 – 150 triệu đồng

Quyền lợi tử vong: 150 triệu đồng
Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 150 triệu đồng
Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế  và chi phí trợ cấp trong thời gian điều trị nội trú (0,1% số tiền bảo hiểm/ngày điều trị) tối đa không vượt quá  số tiền chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật của MIC và số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng
Phí bảo hiểm: 420.000 VNĐ/người/năm

Gói 7 – 200 triệu đồng

Quyền lợi tử vong: 200 triệu đồng
Quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn: 200 triệu đồng
Quyền lợi thương tật bộ phận do tai nạn: Trả toàn bộ chi phí y tế thực tế  và chi phí trợ cấp trong thời gian điều trị nội trú (0,1% số tiền bảo hiểm/ngày điều trị) tối đa không vượt quá  số tiền chi trả theo Bảng tỷ lệ thương tật của MIC và số tiền bảo hiểm ghi trong hợp đồng
Phí bảo hiểm: 560.000 VNĐ/người/năm

– Phí bảo hiểm ngắn hạn:
Phí bảo hiểm đến 03 tháng = 40% phí năm
Phí bảo hiểm đến 06 tháng = 60% phí năm
Phí bảo hiểm đến 09 tháng = 80% phí năm
Phí bảo hiểm trên 09 tháng = 100% phí năm

(*) Để tham gia số tiền bảo hiểm trên 200.000.000 VNĐ, quý khách hàng tham gia sản phẩm Bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao.

5. Thủ tục tham gia bảo hiểm

Thủ tục tham gia bảo hiểm tai nạn rất đơn giản. Khách hàng chỉ cần gửi ảnh chụp chứng minh thư/ căn cước của Người lao động và gửi qua Zalo hoặc Email cho MIC. Nếu không có ảnh chụp chứng minh thư/ căn cước, Khách hàng lập danh sách gồm các thông tin: 1. Họ tên –  2. Ngày sinh – 3. Số cmtnd/cccd – 4. Gói bảo hiểm tham gia (Ví dụ: Gói 2)

Trường hợp khách hàng cần làm hợp đồng và xuất hóa đơn về công ty, vui lòng gửi thêm Thông tin xuất hóa đơn gồm:

 1. Tên Công ty?
 2. Địa chỉ theo đăng ký doanh nghiệp?
 3. Mã số thuế?
 4. Tên người đại diện – Chức vụ?
 5. Các thông tin khác (nếu cần đưa vào hợp đồng) như: Tài khoản ngân hàng, Số điện thoại, Fax…

MIC sẽ cấp bảo hiểm trong vòng 1 tiếng đồng hồ kể từ khi tiếp nhận thông tin và đặt ship giao tận nơi cho khách hàng theo địa chỉ yêu cầu. Trường hợp cần cấp, Quý khách hàng vui lòng yêu cầu thời gian hoàn thiện để chúng tôi ưu tiên xử lý sớm

6. Thủ tục bồi thường bảo hiểm

Khi yêu cầu MIC bồi thường, Người được bảo hiểm hoặc người thừa kế hợp pháp hoặc người được ủy quyền của Người được bảo hiểm phải gửi các chứng từ sau đây trong vòng 180 ngày kể từ ngày chấm dứt việc điều trị, ra viện hoặc tử vong của Người được bảo hiểm. Quá thời hạn trên, hồ sơ bồi thường sẽ bị từ chối một phần hoặc toàn bộ số tiền bồi thường, trừ các trường hợp bất khả kháng.

Hồ sơ yêu cầu trả tiền bảo hiểm

 1. Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo mẫu của MIC
 2. Bản sao Hợp đồng bảo hiểm/Giấy chứng nhận bảo hiểm
 3. Các chứng từ khám chữa bệnh: Giấy ra viện, Giấy chứng nhận phẫu thuật, Toa thuốc, Hóa đơn/Biên lai viện phí
 4. Biên bản tai nạn có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 5. Các giấy tờ và tài liệu liên quan khác theo qui định của MIC
Gửi cho MIC các giấy tờ trên trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người được bảo hiểm điều trị khỏi bệnh hoặc bị chết

7. Tải về tài liệu liên quan

Tổng đài tư vấn bảo hiểm

Xin vui lòng để lại thông tin, chuyên viên MIC sẽ liên lạc sớm nhất tới bạn!
 • Website tư vấn và bán bảo hiểm trực tuyến MIC
 • Địa chỉ:Tòa nhà Việt Á - Số 9 Phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội
 • Phone: 0986.497.678
 • Email: hotromic@gmail.com
 • Website: https://baohiemmic.vnChuyên gia tư vấn

Tôi là Ngọc. Tôi đã giúp gần 3000 người hiểu hơn về ý nghĩa của Bảo hiểm và hỗ trợ trên 300 người nhận Quyền lợi bảo hiểm. Vì vậy, tôi cam kết sẽ mang đến cho bạn chương trình bảo hiểm phù hợp nhất, mức phí hợp lý nhất với mong muốn của bạn..