BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI

Bảo hiểm xe giới MIC là bảo hiểm cho các phương tiện giao thông gồm xe ô tô, xe máy. Tình trạng tai nạn giao thông hiện nay đang ở mức cao cả về số vụ và mức độ nghiêm trọng. Ngoài thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản của chủ phương tiện cũng rất lớn. Các vụ tai nạn đôi khi xảy ra do phương tiện khác đi ẩu, đâm phải xe của chủ phương tiện. Do vậy, việc chủ động chấp hành luật lệ giao thông, chú ý quan sát là chưa đủ. Chủ xe cần tham gia bảo hiểm xe cơ giới để bảo vệ chính tài sản của mình. Bảo hiểm MIC đang triển khai mạnh các chương trình ưu đãi khi tham gia bảo hiểm xe. Khách hàng vui lòng liên hệ Hotline 24/7 của MIC để được tư vấn trực tiếp