Thủ tục tham gia bảo hiểm vật chất ô tô

Thủ tục tham gia bảo hiểm vật chất ô tô

7:09 chiều
18/Th11/2019
Views

1. Phí bảo hiểm vật chất xe ô tô

Phí bảo hiểm vật chất xe ô tô phụ thuộc vào các yếu tố sau:

+ Loại xe (ví dụ: xe du lịch, xe container, xe tải,…)

+ Mục đích sử dụng xe (ví dụ: Taxi, Uber, Grab, chở khách liên tỉnh, kinh doanh vận tải, xe không kinh doanh,…)

+ Tên xe, ký mã hiệu xe (ví dụ: Kia K3 1.6 AT, Mazda 3 2.0 AT, Toyota Vios G 1.5 AT, …)

+ Đời xe (năm đăng ký lần đầu tiên)

+ Giá trị thị trường của xe

+ Điều kiện, điều khoản bảo hiểm vật chất xe ô tô, các điều khoản bảo hiểm bổ sung (ví dụ: bảo hiểm thay mới không tính khấu hao, bảo hiểm sửa chữa chính hãng, bảo hiểm thủy kích, …)

+ Thời gian tham gia bảo hiểm (ví dụ: 01, 02, 03 năm, …)

2. Thủ tục mua bảo hiểm vật chất xe ô tô

Quý khách hàng vui lòng gửi các thông tin sau:

+ Tên, địa chỉ chủ xe

+ Loại xe (ví dụ: xe du lịch, xe container, xe tải,…)

+ Mục đích sử dụng xe (ví dụ: Taxi, Uber, Grab, chở khách liên tỉnh, kinh doanh vận tải, xe không kinh doanh,…)

+ Tên xe, ký mã hiệu xe (ví dụ: Kia K3 1.6 AT, Mazda 3 2.0 AT, Toyota Vios G 1.5 AT, …)

+ Đời xe (năm đăng ký lần đầu tiên)

+ Giá trị thị trường của xe

+ Điều kiện, điều khoản bảo hiểm vật chất xe ô tô, các điều khoản bảo hiểm bổ sung (ví dụ: bảo hiểm thay mới không tính khấu hao, bảo hiểm sửa chữa chính hãng, bảo hiểm thủy kích, …)

+ Thời gian tham gia bảo hiểm (ví dụ: 01, 02, 03 năm, …)

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ Hotline MIC để được hỗ trợ