bảo hiểm tai nạn

Bảo hiểm tai nạn MIC bảo vệ con người trước các rủi ro về tai nạn trong lao động, sinh hoạt và tham gia giao thông. Hình thức tham gia đơn giản và mức phí đóng hết sức hợp lý. Bảo hiểm tai nạn MIC rất thiết thực cho những người có nguy cơ tai nạn cao như công nhân, lao động xây dựng. Sản phẩm phù hợp theo thông tư 329 của Bộ tài chính. Bảo hiểm bắt buộc đối với công nhân, lao động làm việc tại các công trình, công trường xây dựng. Thời hạn tham gia bảo hiểm linh hoạt từ 3-6-9 tháng và 1 năm. Thời gian cấp bảo hiểm nhanh gọn trong ngày. MIC có dịch vụ cấp bảo hiểm tận nơi miễn phí trên toàn quốc.