Thủ tục tham gia bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Thủ tục tham gia bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

7:15 chiều
18/Th11/2019
Views

HỎI ĐÁP PHÍ BẢO HIỂM, THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM HÀNG HÓA VẬN CHUYỂN NỘI ĐỊA

(Vận chuyển nội địa, có thể mở rộng vận chuyển sang các nước lân cận)

1. Phí bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Phí bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa phụ thuộc vào các yếu tố sau:

+ Loại hàng hóa (ví dụ: máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, nông sản, …)

+ Phương thức vận chuyển: Đường bộ, đường thủy, đường hàng không, đường sắt

+ Hàng hóa đóng Container hay không Container

+ Nơi đi, nơi đến

+ Giá trị của lô hàng

+ Tổng giá trị hàng hóa vận chuyển trong năm (ước tính)

2. Thủ tục mua bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa

Quý khách hàng vui lòng gửi các thông tin sau:

+ Tên, địa chỉ công ty

+ Loại hàng hóa (ví dụ: máy móc thiết bị, linh kiện điện tử, nông sản, …)

+ Phương thức vận chuyển: Đường bộ, đường thủy, đường hàng không, đường sắt

+ Hàng hóa đóng Container hay không Container

+ Nơi đi, Nơi đến

+ Giá trị của lô hàng

+ Giá trị mua bảo hiểm (100% hay 110% giá trị hàng hóa)

+ Tổng giá trị hàng hóa vận chuyển năm (ước tính)

Để biết thêm chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ Hotline MIC để được hỗ trợ