BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

Bảo hiểm trách nhiệm là loại hình còn khá xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, trong từng lĩnh vực cụ thể, đây lại là loại hình bảo hiểm bắt buộc. Trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp, đầu tư xây dựng…Cần có bảo hiểm đối với rủi ro nghề nghiệp bảo vệ, rủi ro nghề nghiệp tư vấn thiết kế. Trong lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp, cung cấp thực phẩm…Cần có bảo hiểm đối với rủi ro sản phẩm đưa ra thị trường. Ngoài ra, hoạt động công cộng cũng cần tham gia bảo hiểm. Ví dụ trách nhiệm công cộng khi tổ chức sự kiến, kinh doanh gian hàng…Bảo hiểm MIC đang triển khai đa dạng các loại hình bảo hiểm trách nhiệm khác nhau. Vui lòng liên hệ Hotline MIC để được tư vấn cụ thể theo lĩnh vực của bạn.