BẢO HIỂM TAI NẠN

BẢO HIỂM TAI NẠN

bảo hiểm tai nạn lao động mic
Bảo hiểm tai nạn 24/24h của Bảo hiểm Quân Đội (MIC)
5:54 chiều 11/Th11/2019

I. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM – Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam độ tuổi từ 01 đến 70 tuổi. – Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với những người bị bệnh thần kinh, tâm thần; những người bị tàn phế hoặc thương […]

Bảo hiểm tai nạn công nhân tại nhà máy, công trình
5:49 chiều 11/Th11/2019

I. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM – Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam độ tuổi từ 01 đến 70 tuổi. – Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với những người bị bệnh thần kinh, tâm thần; những người bị tàn phế hoặc thương […]

bảo hiểm tai nạn con người
Bảo hiểm tai nạn con người 24/24h
5:45 chiều 11/Th11/2019

I. ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM – Công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam độ tuổi từ 01 đến 70 tuổi. – Không nhận bảo hiểm và không chịu trách nhiệm đối với những người bị bệnh thần kinh, tâm thần; những người bị tàn phế hoặc thương […]